bo-na-mi

péče o tělo a mysl a ducha

BO-NA-MI

Tři slabiky propojené v jeden celek symbolizují můj postoj k životu, ke mně samotné, k lidem a přírodě ....
BO-/body/-tělo,
NA-/nature/-příroda, přirozenost,
MI-/mind/-mysl, duch, rozum

Drahomíra

Člověk zrozen pro žití v míru, pravdě, síle ducha a svobodě, je to základní stavební kámen nejen pro mě samou, ale i pro mou práci.

...

Masérka – fyzio i psycho terapie, čistím a harmonizuji tělo i duši člověka

...

Miluji svou práci, lidi, nové poznatky, čistotu lidských srdcí.

...

V mayském kalendáři jsem „PAVOUK“ – člověk soukající sítě, tedy propojuji všechno ve všem – celek, jednota, spolupráce.

BO-NA-MI

masáže

BO-NA-MI

terapie

BO-NA-MI

péče o tělo, mysl i ducha